Home » Handboek marifonie | Verplicht boekwerk aan boord

Handboek marifonie | Verplicht boekwerk aan boord

Je hebt een marifoon aan boord? Dan ben je volgens artikel 4.05 van het binnenvaartpolitie reglement verplicht om ook het handboek marifonie aan boord te hebben. Dit mag zowel op papier als digitaal. Heb je het digitaal in je telefoon of tablet, dan moet deze uiteraard onmiddellijk te raadplegen zijn. Net als het BPR (Binnenvaart Politie Reglement).

Geen marifoonplicht in Nederland

Vaar je voor je plezier en je boot is minder dan 20 meter lang, is er in Nederland geen marifoonplicht. Echter, besluit je om een marifoon aan boord te plaatsen dan moet je je volgens het “handboek voor de radiocommunicatie voor de binnenvaart” wel aan de regels houden. Zo ben je als pleziervaarder bijvoorbeeld niet verplicht om de sluismeester op te roepen. Maar je moet wel de marifoon uitluisteren op het juiste kanaal.

Handboek marifonie wat is dat?

Handboek Marifonie
Handboek uitgegeven door RDI

In het handboek staan de voorschriften voor radiocommunicatie, het nood-, spoed en veiligheidsverkeer en de daarbij behorende frequenties, maritieme veiligheidsberichtgeving en een overzicht van het frequentiegebruik. Tijdens het marifoonexamen wordt je kennis getoetst over een aantal van deze onderwerpen. Wil je slagen voor het examen marifonie dan hou je dit handboek dicht…. Wij hebben daar gelukkig hele duidelijke cursussen voor.

Wateralmanak deel 1

Ook in de wateralmanak deel 1 vind je naast de scheepvaartreglementen het betreffende handboek marifonie. Echter lang niet iedere schipper is verplicht om deze almanak aan boord te hebben. Ben je namelijk in het bezit van een klein open schip, zoals een sloep, speedboot, waterscooter et cetera, dan hoef je het binnenvaartpolitiereglement niet aan boord te hebben.

Marifonie cursusboek

Tevens in de laatste versie van het marifoon cursusboek van Vaarschool Albatros vind je het bewuste handboek. Dit cursusboek kan je niet downloaden maar kan je bestellen in onze webshop. Dit is hét perfecte marifonie studieboek inclusief alle recente examenvragen (basis-cerificaat).

Dit heeft misschien ook je aandacht