Home » Les 1. scheepsnaam en roepnaam

Les 1. scheepsnaam en roepnaam

Scheepsnaam en roepnaam

De scheepsnaam bepaalt u zelf. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor de naam “Albatros”.
Naast de scheepsnaam krijgt u ook een roepnaam (Engels; Callsign); deze krijgt u toegewezen door het Agentschap Telecom.
De roepnaam (of callsign) is de officiële identificatie van het schip, deze bestaat uit een reeks letters en eventueel cijfers.

Het callsign (of de roepnaam) is dus NIET uw scheepsnaam.

Scheepsnaam en roepnaam
scheepsnaam: Juntos / roepnaam: PD1234

In Nederland zijn de roepnamen toegewezen van PAxxxx t/m PIxxx.
Nederlandse binnenschepen krijgen een combinatie van twee letters en vier cijfers. Een voorbeeld van een roepnaam is PD1234.

Zeegaande schepen die onder het SOLAS verdrag vallen krijgen een roepnaam toegewezen die bestaan uit vier letters.

Het gebruik van een gefingeerde roepnaam levert u een boete op.


DSC

U krijgt daarnaast een MMSI-nummer. Dit is een negencijferig identificatienummer voor geautomatiseerde systemen. Een voorbeeld van gebruik van een MMSI-nummer is “DSC”. Aan de eerste drie cijfers kan men zien uit welk land het schip komt.

DSC staat voor digitaal selectief oproepen. Indien je het klepje van de DISTRESS knop openklapt en je drukt de onderliggende knop 1x kort in dan kom je in een menu. Vanuit dit menu kan je selectief een bepaald schip aan de hand van het MMSI nummer oproepen. Druk je de knop langer in, dan wordt er digitaal een noodbericht uitgezonden. Ga je alleen voor het basiscertificaat dan mag je het MMSI nummer niet in je marifoon (laten) programeren. Op deze manier is de DSC knop niet actief.


Als u dacht dat u er nu was, hebt u het mis. U krijgt namelijk ook nog een ATIS-nummer.
Dit bestaat ook uit een reeks cijfers die worden omgezet in een digitaal piepje.
Na het loslaten van de PTT schakelaar (Push to Talk) wordt dit piepje meegezonden, zodat brugwachters en havendiensten -deze hebben een speciale decoder- kunnen zien wie er aan het zenden is.
Als u de PTT-schakelaar langdurig ingedrukt houdt, wordt dit signaaltje elke 5 minuten uitgezonden.


ATIS = Automatic Transmitter Identification Systeem = automatisch identificatiesysteem. Een reeks cijfers die omgezet wordt in een digitaal piepje, deze wordt heel snel uitgezonden als u de PTT-schakelaar loslaat.