Home » Les 2. Zeegebieden en accu

Les 2. Zeegebieden en accu

Zeegebieden

De wereldzeeën zijn verdeeld in vier gebieden, waarvoor verschillende eisen gesteld worden aan de uitrusting aan boord van de beroepsvaart
(geldt niet voor de pleziervaart):

  • Het A1-gebied: tot 20 á 30 mijl uit de kust.
    In dit gebied kan de marifoon altijd contact maken met een kuststation.
  • Het A2-gebied: tot maximaal 400 mijl uit de kust.
  • Het A3-gebied: tussen 70° NB en 70° ZB
  • Het A4-gebied: de rest van de wereld.
A 2 gebied

Wereldwijd kennen we 4 zeegebieden. Vaar je in het A1 gebied (dit is het gearceerde gebied) dan heb je contact met de kustwacht. Bij calamiteiten kun je deze direct met de marifoon bereiken via VHF kanaal 16.

Vaar je in het A2 gebied dan heb je geen contact meer met de kustwacht via de VHF marifoon. Zit je in nood dan zenden de zeeschepen die jouw noodbericht ontvangen dit door naar de kustwacht. (Mayday Relay)
Uiteraard zijn er meerdere mogelijkheden om het kustwachtcentrum te bereiken. In de premium cursus gaan we daar meer over vertellen.


Voedingsbron

De voedingsbron is een accu, gevuld met accuzuur.
Bijvullen doen we met gedestilleerd water (of gedemineraliseerd water). Als u de accu niet tijdig bijlaadt, kunnen de accuplaten sulfateren. Ze raken dan onherstelbaar beschadigd.
De accu moet een capaciteit hebben van 60 Ah. Dat wil zeggen dat de accu 60 Ampère gedurende 1 uur moet kunnen leveren. Bijvoorbeeld 6 Ampère x 10 uur of 3 Ampère x 20 uur
Bij het aansluiten van de accu letten we op de polariteit. We sluiten de + op de + en de – op de – aan.


Zekering

Voor (of in) de marifoon zit een zekering, bij een verkeerde aansluiting brandt de zekering door.
We gebruiken een trage zekering (Tardy).


De zuurweger

De accu geeft altijd een spanning van 12 volt aan (accu met 6 cellen), ook als de accu bijna leeg is.
Aan het voltage kunnen we dus niet zien of de accu bijna leeg is.
De conditie (de lading) van de accu meten we met een zuurweger.
Hoe hoger de soortelijke massa van het accuzuur (electrolyt), hoe voller de accu is.
De soortelijke massa kun je meten met een zuurweger. Hoe voller de accu, hoe hoger de soortelijke massa is.