Home » Soorten DSC | Voor de pleziervaart meestal klasse D. Maar er zijn meer klassen

Soorten DSC | Voor de pleziervaart meestal klasse D. Maar er zijn meer klassen

DSC klasse D is eigenlijk de meest gangbare optie voor de pleziervaarders. Deze zit ingebouwd in de VHF marifoon en is gekoppeld aan kanaal 70. op kanaal 70 kan je niet spreken. Meer zie: marifoon kanalen.

Laten we bij het begin beginnen. DSC klasse A

Zeeschepen die onder SOLAS vallen die in alle vaargebieden mogen varen. Zijn allemaal uitgerust met de marifoon klasse A. Dit is echter geen VHF marifoon maar een MF/HF marifoon.