Home » MEOSAR satellieten | Het ei van columbus

MEOSAR satellieten | Het ei van columbus

MEOSAR (Medium Earth Orbiting Search and Rescue). Het ei van Columbus. De COSPAS-SARSAT MEOSAR satellieten maken deel uit van det navigatie satellietsystemen. En combineren de voordelen van de polaire LEOSAR- en de stationaire GEOSARsatellieten.

LEOSAR satellieten

De LEOSAR satellieten detecteren je altijd (wereldwijd) zodra je in nood zit en de EPIRB hebt geactiveerd. Het nadeel van deze laag geplaatste satellieten is de omloopsnelheid. In het ongunstigste geval kan het zomaar 110 minuten duren dat je gedetecteerd wordt en dat het noodsignaal bij het kustwachtcentrum binnenkomt. Door het zogenaamde Doppler effect wordt je positie als het ware uitgepeild.

GEOSAR satellieten

Bij de hoog geplaatste GEOSAR satellieten duurt het maximaal 2 minuten dat je gedetecteerd wordt en je noodbericht bij het kustwachtcentrum binnenkomt.
Het dekkingsgebied is bezuiden 70 graden noord en benoorden 70 graden zuid (dus alleen A1, A2 en het A3 gebied). Niet in de poolgebieden.
Maar deze gebieden willen we meestal mijden. Het nadeel van beide systemen is dat je niet weet of hulp onderweg is. De GEOSAR satellieten kunnen alleen overweg met de EPIRBS met ingebouwde GPS.

Geen onzekerheid

Het grote voordeel van de MEOSAR satellieten is dat je een bevestiging krijgt dat je Distress alert ontvangen is.
In geval van nood activeer je de EPIRB of de POB. Deze zendt het noodsignaal naar een van de 72 Medium Earth Orbiting (MEOSAR) Galileo satellieten. Deze bevinden zich op een hoogte van ongeveer 23000 kilometer. Het verschil in ontvangsttijden en frequenties wordt door de verschillende MEOSAR satellieten berekend. Op deze manier wordt bij ruim 95% van de gevallen het distress bericht binnen 10 minuten gelokaliseerd ongeacht je vaargebied.

Teruglink via de Galileo satelliet

Het noodsignaal komt binnen bij een van de LUT terminals en doorgezonden naar het MCC (Mission Control Center) in Toulouse.
Deze stuurt niet alleen het bericht door naar het kustwachtcentrum in Den Helder maar ook een teruglink naar de dichtstbijzijnde Galileo satelliet.
Die activeert vervolgens op je EPIRB of POB een signaaltje zodat je weet dat het bij het kustwachtcentrum is binnengekomen.

MEOSAR satellieten, het ei van columbus

Vals alarm uitschakelen

Zodra de EPIRB geactiveerd wordt via het Cospas-Sarsat GEO- of LEOSAR systeem, kan je deze activatie niet meer ongedaan maken. Verbaal via de marifoon moet je de kustwacht melden dat het om een vals alarm gaat. Ben je buiten bereik van het kustwachtcentrum kan dat nog wel eens problemen opleveren. Via het nieuwste MEOSAR kan je digitaal via de EPIRB of MOB doorgeven dat het om een vals alarm gaat.

MEOSAR EPIRB alleen maar voordelen

Ook de bestaande 406 MHz Cospas-Sarsat-bakens zijn compatibel via het MEOSAR systeem. Met uitsluiting dan van het bevestigingsbericht dat op een MEOSAR geprogrammeerde EPIRB of PLB verschijnt bij ontvangst van een distress message.

Toets MEOSAR satellieten

Nieuw onderwerp tijdens het Marcom-B examen. Tot nu toe zijn we 4 vragen tegen gekomen. (we nemen jaarlijks 26 examens Marcom-B af).
Mocht er een nieuwe vraag hierover komen plaatsen we deze gelijk op onze site. Los jij ze alle 4 foutloos op?

Nuttige links