EPIRB

EPIRB en DSC zijn belangrijke veiligheidsmiddelen voor aan boord. Er bestaan 2 soorten. Eentje met- en eentje zonder GPS.
Beide Epirbs zenden uit op 406 MHZ en 121,5 MHz voor homing signalen.
Een Epirb zendt behalve een distress alert ook een locating signal uit. (Een signaal om de exacte locatie te bepalen)
De EPIRB wordt gebruikt in het dekkingsgebied van zowel de geostationaire als de polaire satellieten.
De positie van de EPIRB ‘s zonder GPS wordt bepaald door de (polaire) LEOSAR satellieten. Aan de hand van berekeningen wordt de positie van een 406 MHz COSPAS-SARSAT EPIRB door middel van de doppler verschuiving berekend door een LUT.
De nauwkeurigheid van de positie van deze Epirb is ongeveer een straal van 5 kilometer.
Het kan maximaal 1 á 1 ½ uur duren voordat het RCC weet dat u in de problemen zit.
De meest gebruikte EPIRB is de GPS EPIRB. Deze zendt uit op 406 MHz plus 121,5 MHz homing baken. Met behulp van GPS wordt de exacte locatie meegezonden.
Alleen de GEOSAR satellieten kunnen overweg met het GPS signaal. Binnen een paar minuten weet het RCC dat in u nood zit én weten zij exact uw positie. Het dekkingsgebied van het GPS signaal is alleen in het zeegebied A1 t/m A3. Niet het A4 gebied.
Is je vaargebied behalve het A1, A2 en A3 ook in het A4 gebied (ten noorden van 70 graden noorderbreedte en ten zuiden van 70 graden zuiderbreedte.) dan ben je afhankelijk van de LEOSAR satellieten, deze kunnen niets met het GPS signaal.
Meer over de LEO- en GEOSAR satellieten in het volgende hoofdstuk.
De positie van de oudere type EPIRB ’s (zonder GPS) wordt uitsluitend bepaald door het Doppler effect. Van zowel de (polaire) LEOSAR satellieten als de (stationaire) GEOSAR-satellieten.
Uitzendingen van COSPAS-SARSAT EPIRB’s (met of zonder GPS) kunnen in dit gebied (A1 tot/met A3) worden ontvangen door zowel GEOSAR als LEOSAR satellieten.