Home » Oproep- en spraak procedures marifonie

Oproep- en spraak procedures marifonie

Communicatie via de marifoon gaat in de landstaal. In Nederland is dat gewoon in het Nederlands. In de gebieden waar het RPR reglement van kracht is, is de voertaal (indien er onduidelijkheid bestaat) Duits.

In het buitenland is de voertaal via de marifoon veelal Engels. Dat is meestal niet het Engels wat we op school geleerd hebben maar het zogenaamde SEASPEAK. Duidelijke spraak procedures bieden uitkomst.

“Zo wordt op de zeevaart de term seaspeak gebruikt en op de binnenwateren de term riverspeak.”

Spraak procedures marifonie


Aangezien er geen verwarring mag ontstaan is er een standaard-taal voor de marifonie bedacht. De spraak procedures, het zogenaamde Nautisch Engels. De Standard Marine Communication Phrases (Smcp) dit is uitgebracht in een boekwerk en is via internet te bestellen. (ISBN 9789059610088).

Communicatie via de marifoon

Eerst even je oproep voorbereiden.
Zet het even op papier. Zodat je zonder haperingen je bericht uitspreekt.
Op deze manier wordt het marifoonkanaal ook niet overbodig belast.

Voordat je begint met zenden, uitluisteren
Selecteer het juiste marifoonkanaal is er geen radioverkeer gaande, prima. Nu ben jij aan de beurt.

Probeer spraakverwarring te voorkomen

  • May I enter the fairway?
  • I Might enter the fairway.

Deze zinnen lijken erg op elkaar echter de betekenis is compleet anders.
De eerste is een vraag. Mag ik de vaarweg opvaren? De tweede is vrij onduidelijk. Misschien of mogelijk ga ik de vaarweg op. Duidelijker is:

  • Question Do I have permission to enter the fairway
  • Intention I Might enter the fairway.

Question: gebruik je om aan te geven dat de informatie als een vraag moet worden beschouwd.
Intention: gebruik je om een bedoelingen aan te geven.
Request: gebruik je om een verzoek aan te duiden.
Mistake en Correction: gebruik je om een vergissing aan te duiden.
Voorbeeld: my present course is 300 degrees, Mistake, Correction, my present course is 200 degrees.

Three hundred degrees

Vaar je een koers van 150 graden dan spreek je dan niet uit als one hundred fifty, maar als one five zero degrees. En driehonderd spreek je uit als: three zero zero

Say again en Message not onderstood

Say again deze uitdrukking gebruik je indien de boodschap niet goed is ontvangen.
Is de boodschap wel goed binnengekomen maar je begrijpt het niet zeg je, Message not onderstood.
Op deze manier is de communicatie duidelijker en de kans op verwarring kleiner.
Is de ontvangst van het bericht matig meld je dat met: I read you poor.
Zo staat good voor goed. Met fair wordt redelijk bedoeld. En bad voor slecht.

Testen marifoon

Besluit je om een marifoontest te doen. Dan roep je een ander station op met de vraag. “station naam” How do you read me? over.
Dan ontvang je vervolgens een bericht terug.
“jouw scheepsnaam” I read you good.
Ook kan er gemeld worden: “jouw scheepsnaam” I read you five.
zo staat het cijfer 1 voor heel slecht en het cijfer 5 voor goed tot zeer goed.
Let wel, alleen in slechte Amerikaanse films hoor je de term ”Loud and Clear” niet op het water.

Nautisch Engels

Tijdens het examen Marcom-B krijg je acht vragen over nautisch Engels. Deze vragen zijn niet openbaar. Echter Vaarschool Albatros neemt iedere 14 dagen het examen Marcom-B af. Bijna alle Engelse vragen staan in ons bestand. Wij hebben acht willekeurige vragen over het Nautisch Engels voor jou geselecteerd. Ben jij in staat aan de hand van de juiste spraakprocedures deze vragen correct te beantwoorden.

Toets nautisch Engels

Ben jij in staat om deze 8 willekeurige examenvragen van het Marcom-B examen juist te beantwoorden? Goed de vraag lezen. Laat hem even binnenkomen en kies dan het juist antwoord.

Dit heeft misschien ook je aandacht