Home » Mayday – SOS – Distress | Wat betekent dat?

Mayday – SOS – Distress | Wat betekent dat?

SOS sein (Save Our Souls) gemarkeerd op het strand.

Wat betekent SOS en waarom gebruiken we het internationale noodsein MAYDAY – MAYDAY – MAYDAY? Na de ramp met de Titanic in 1912 is sinds 1914 het SOLAS (Safety Of Lifes At Sea) verdrag tot stand gekomen. De Titanic heeft wel een noodoproep en bijbehorend noodbericht uitgezonden, (verbaal – Mayday plus digitaal – Morse) maar desondanks is er een groot aantal slachtoffers gevallen. Er zijn die nacht 705 van de 2200 mensen gered door de SS Carpathia die in de buurt was. Na deze ramp werden er duidelijke afspraken gemaakt over de luisterwachten op de toenmalige noodfrequenties, te weten de 500Khz voor de Morse – en de 2182Khz voor de gesproken boodschap. Vandaag de dag is het SOLAS verdrag ondergebracht bij de IMO (International Maritime Organization) en spreken we nu over het GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

De noodoproep of de distress call (Mayday 3x)

Op deze pagina gaan we beknopt uitleggen wat te doen bij nood. Zit je in nood op zee, ongeacht waar je vaart, en je meldt via de marifoon 3 keer het woord mayday dan geef je aan dat je in een noodsituatie verkeert en komt men je helpen.
Hulp op zee door de kustwacht (of KNRM) is in de meeste gevallen gratis. Word je echter gered door een particuliere organisatie zijn daar wel kosten aan verbonden, en deze kosten kunnen flink oplopen. Deze particuliere organisaties luisteren met de marifoon ook de noodkanalen uit, vandaar dat zij weten wie er in de problemen is en waar die zich bevindt. Ons advies; sluit een verzekering af zodat de eventuele kosten kunnen worden verhaald op de verzekeringsmaatschappij.

Mayday - Mayday - Mayday, het internationale noodsein. Reddingsboot in actie

Noodoproep met marifoon

Op de binnenwateren doe je de nooduitzending op het kanaal waar je op dat moment op uitluistert; marifoonkanaal 10 of het blokkanaal.
Op de ruimere wateren zoals IJssel-, en Markermeer, Ooster-, en Westerschelde, Wadden-, en Noordzee op het marifoon (nood)kanaal 16, aangezien deze gebieden vanuit het Kustwacht Centrum te Den Helder gecoördineerd worden.
Kustwachten hebben wereldwijd permanente luisterwacht op VHF kanaal 16.

Wat betekent SOS?

Bij levensbedreigende situaties waar je dringend hulp bij nodig hebt, maak je echter gebruik van het internationale noodsein “Mayday” (m’aidez, wat “help mij” in de Franse taal betekent). SOS (Save Our Souls betekent red onze zielen of Save Our Ship/ red ons schip) wordt in gesproken woord niet gebruikt, dit was namelijk typisch een aanhef voor een in morse tekens uitgezonden bericht. Let op: Rustig en duidelijk spreken, zeker niet schreeuwen.
Is er geen sprake van onmiddellijk gevaar dan maak je gebruik van het internationale spoedsein “Pan Pan” (ook weer uit het Frans; panne (pech)). Dan vervang je dus de woorden Mayday in Pan Pan.

Noodoproep

Mayday Mayday Mayday (3x het internationale noodsein)
Hier de (of this is)
Albatros Albatros Albatros (3x eigen scheepsnaam)
Papa Delta 4109 (roepnaam/callsign)

Vervolgens het noodbericht

Mayday
Hier de (of this is)
Albatros
Papa Delta 4109
Positie (coördinaten of herkenbaar punt)
Aard van het ongeval
Aard verlangde hulp

Over (hiermee geef ja aan dat je klaar bent met het noodbericht)
Vervolgens krijg je instructies van het kustwachtcentrum.

Noodoproep zonder marifoon

Het Nederlandse kustwachtcentrum is 24 uur per dag te bereiken via de (satelliet)telefoon op het Alarmnummer: 0900 0111 (00319000111).

Via telefax: 0223 658358 (0031223658358)
Via email: ccc@kustwacht.nl

Noodoproep marifoon met DSC

Vaar je op de ruimere wateren en je zit in een levensbedreigende situaties dan gebruik je eerst de Distress knop. Dit doe je niet op de binnenwateren.
Lees hier waarom DSC gebruik op de binnenwateren af te raden is.

Eerst Klepje omhoog en dan minimaal 3 seconden De rode DSC knop ingedrukt houden. Meer over uitleg DSC knop marifoon.

Vervolgens doe je verbale noodoproep met bijbehorend noodbericht zoals hierboven omschreven, maar dan met vermelding van je MMSI nummer.

Mayday Mayday Mayday (3x het internationale noodsein)
Hier de (of this is)
Albatros Albatros Albatros (3x eigen scheepsnaam)
Papa Delta 4109
MMSI 244123456 (jouw MMSI nummer)

Mayday
Hier de (of this is)
Albatros
Papa Delta 4109
MMSI 244123456
Positie (coördinaten of herkenbaar punt)
Aard van het ongeval
Aard verlangde hulp

Over

Toets noodoproep en -bericht

Dit is een belangrijk onderwerp tijdens de marifoniecursussen en examens. Uiteraard is het van belang dat je deze kennis ook actueel houdt. Via de site marifoonhalen.nl bieden we deze mogelijkheid voor iedereen aan.

Bijna alle onderwerpen op deze site sluiten we af met een aantal recente examen vragen. Lukt het jou om deze 6 vragen foutloos te beantwoorden?
Probeer ook te begrijpen waarom het antwoord goed is. Zet hem op.

Dit heeft misschien ook je interesse