Home » Uitleg begrippen en afkortingen marifonie

Uitleg begrippen en afkortingen marifonie

Overzicht en uitleg begrippen en afkortingen die je bij de marifonie tegenkomt.

AIS – Automatic Identification System

VHF met AIS
AIS

AIS is een automatisch scheepsidentificatiesysteem. Dit communicatie systeem maakt gebruik van de maritieme VHF-band om navigatiegegevens tussen schepen onderling en walstations uit te wisselen.

Op deze manier kan de identiteit, manoeuvres, diepgang, snelheid et cetera van andere schepen worden vastgesteld. AIS dient er onder ander voor om de aanvaringskans tussen schepen te verminderen. Meer over AIS.


ATIS – Automatic Transmitter Identification

ATIS is een automatisch identificatiesysteem van radiozenders van schepen. De uitzending van de ATIS-code volgt automatisch na loslaten van de spreeksleutel.
Per schip is er slechts één ATIS-code. Ook indien het schip is uitgerust met meerder marifoons. Meer over de ATIS-code.


Blokkanaal

Marifoon begrippen Blokkanaal
Blokkanaal

Een blokkanaal is een marifoonkanaal dat gebruikt wordt door onder andere verkeersposten en schepen binnen een bepaald gebied.
Vaar je een bepaald gebied binnen waar dat kanaal van kracht is wordt dat meestal aangegeven met een bord. Vaar je dit gebied binnen dan schakel je de marifoon op marifoonkanaal 4. Meer zie: marifoonkanalen.


Dimmer

Marifoon begrippen dimmer
Dimmer

Een dimmer is om de verlichting op het scherm van de marifoon te dimmen. Vaar je ’s nachts dan wil je zo min mogelijk gehinderd worden door de verlichting van je navigatieapparatuur. Op de marifoon zit een knop waarmee je de verlichting van je marifoon zwakker kunt laten branden. Deze knop noemen we de dimmer.


DSC – Digital Selective Calling

DSC knop
DSC / Distress

DSC (Digital Selective Calling ofwel digitale selectieve oproep) is door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO)
als internationale norm vastgelegde procedure voor het tot stand brengen van maritieme verbindingen. Het gebruik van DSC is in Radiocommunicatiedienst op de binnenwateren niet toegestaan. Meer uitleg over DSC.


Dual Watch

Dual watch en H/L knop marifoon
Dual Watch

Met dual watch kan je min of meer op twee kanalen tegelijk uitluisteren.
De marifoon schakelt feitelijk heel snel tussen twee kanalen. Deze scan functie is in Nederland op de binnenwateren verboden. Dat is ook de reden dat grote schepen op bepaalde vaarwateren uitgerust moet zijn met minimaal twee marifoons.


GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System

GMDSS is het wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem. Betreffende hulp bij nood op zee en voor de veiligheid van de zeevaart. Meer zie: GMDSS uitleg en betekenis


High/low power

Dual watch en H/L knop marifoon
High/low power

Met deze knop (H/L) schakel je de marifoon handmatig van hoog naar laag vermogen (0,5-1 Watt laag 6-25 Watt hoog) Dit is alleen mogelijk bij de zeevaartmarifoon, waarvoor het Marcom B-certificaat benodigd is. Bij de binnenvaartmarifoon gaat dat automatisch. Met de knop DW kan je de Dual Watch inschakelen. (Mits je het MMSI nummer hebt ingeprogrammeerd)


Klein schip

klein schip
Klein schip

Klein en groot is in de scheepvaart belangrijk. Volgens het vaarreglement heeft namelijk een groot schip (bijna) altijd voorrang op een klein schip. Ook bij het schutten in de sluis gaat een groot schip voor op een klein schip. (ook al lig je al de hele dag te wachten voor de sluis). Plezierschepen onder de 20 meter lengte vallen onder de categorie “klein”.


MMSI – Maritime Mobile Service Identity

MMSI is een identificatienummer van negen cijfers, dat de autoriteiten aan zee- en binnenvaartscheepsstations toewijzen.
Het MMSI nummer is verplicht voor het gebruik van AIS. Meer zie: MMSI


Portofoon

Handheld marifoon of VHF portofoon
VHF Portofoon

Een portofoon of handheld marifoon is een draagbare marifoon inclusief antenne en stroomvoorziening. Portofoons hebben een beperkte reikwijdte. Plezierschepen tot een lengte van 20 meter mogen in plaats van een vaste marifoon een handheld marifoon aanschaffen. Echter je moet je wel aan de regels houden. Denk aan ATIS en vergunningplicht.


Radiocommunicatie

Radiocommunicatiedienst en soorten radiocommunicatieverbindingen.

  • Schip – schip verkeer oftewel intership verkeer. Dat zijn simplex radioverbindingen tussen scheepsstations onderling.
  • Intraship verkeer dat zijn verbindingen aan boord van het eigen schip of tussen een groep schepen die gesleept of geduwd worden.
  • Nautisch verkeer dat is radioverkeer tussen schepen en verkeersbegeleidingsstations en/of sluizen. Ook wel haven-verkeer genoemd. Meer zie: marifoonkanalen.

Scheepsstation

Scheepsstation
Scheepsstation

Een scheepsstation is een radiocommunicatie installatie voor in de binnenvaart. En dan hebben we het niet over een radio-installatie van een permanent afgemeerd schip.
Een scheepsstation kan uit één of meerdere radio-installaties bestaan.


Scrambler

Een scrambler is en spraakversleutelapparaat om gesproken berichten te vervormen, zowel diegene die zendt als diegene die ontvangt, moet dezelfde scrambler hebben. Dat is uiteraard maar op een bepaald aantal kanalen toegestaan.


Spreeksleutel of PTT-schakelaar

Spreeksleutel of PTT schakelaar
Spreeksleutel

Op de ”telefoonhoorn” van de marifoon zit een knop en indien je deze indrukt, ben je aan het zenden. Deze knop noemen wij de spreeksleutel of PTT schakelaar (Press to talk). Laat je de knop weer los dan staat de marifoon op ontvangen. Om full duplex te kunnen werken moet je de knop ingedrukt houden. P.s. de meeste marifoons kunnen alleen half-duplex werken.


Squelch

Squelch

De squelch (SQL) of ruisonderdrukker is ervoor om de ruisdrempel van de marifoon in te stellen. Als je de squelch omhoog draait, valt er steeds meer ruis weg. Als je de squelch te ver omhoog draait, verlies je ook steeds meer (zwak) radiosignaal, totdat je niets meer ontvangt. Je stelt de squelch zo in dat je net geen ruis meer hoort. Dan is de ontvangst optimaal.


Verkeerspost of verkeerscentrale

Verkeerspost of verkeerscentrale
Verkeerspost

Een verkeerspost of verkeerscentrale is een walstation dat onder andere de scheepvaart over de toestand van de vaarweg informeert. Het scheepvaartverkeer kan ook vanaf de verkeerspost of centrale worden begeleid. Vaar je met een klein schip en je hebt een marifoon aan boord, dan moet je verplicht uitluisteren op het kanaal van de post/centrale.


Walstation

Walstation scheepvaart
Walstation

Een walstation is een radiocommunicatie installatie van de mobiele dienst op de wal of permanent afgemeerd schip. Vergelijk een walstation voor de scheepvaart met een verkeerstoren voor de luchtvaart. Een verkeerspost maar ook bijvoorbeeld de Centrale meldpost IJsselmeer vallen onder een walstation. Op dit moment zijn er ruim 700 walstations die zorgen voor een vlotte doorstroming van de scheepvaart in Nederland.Toets begrippen en afkortingen

Wil je slagen voor het marifoon examen moet je bepaalde termen en uitdrukkingen beheersen. Dit zijn tien willekeurige vragen over deze onderwerpen. Succes ermee.

Nuttige links